نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن
نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

آمپلی فایر تمام باند 20 دیبی

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

آمپلی فایر مولتی باند 30 دیبی

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

آمپلی فایر تمام باند 40 دیبی