نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن
نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

فیش BNC

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

منبع تغذیه 5 آمپر

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

منبع تغذیه 10 آمپر

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

منبع تغذیه 15 آمپر

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

منبع تغذیه 20 آمپر

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

منبع تغذیه 30 آمپر

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

منبع تغذیه 40 آمپر

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

میکروفن دوربین

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

کابل دوربین با برق RG59