نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن
نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

دوربین دام مدل-D50-2مگاپیکسل AHD

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

دوربین دام -مدل 309 وریفوکال -2 مگا AHD

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

دوربین سوزنی-مدل 110 کوچک- 2 مگا AHD